doctorProfile

ผศ.นพ. บุญเลิศ วิริยะภาค

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และ...

smileHeart

ให้กำลังใจคุณหมอกันเถอะ !

ความเชี่ยวชาญแพทย์

หมอสูติ-นรีเวช

การศึกษา

 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2540
 • เฟลโลว์สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
 • Certificate for Research Fellowship in Gynecologic Oncology and Certificate for Clinical Fellowship in Gynecologic Oncology, Faculty of Medicine, Seoul St. Mary's Hospital, The Catholic University of Korea Seoul ประเทศเกาหลี พ.ศ.2553
 • อนุบัตรความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540
 • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2546
 • สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
 • Certificate for Research Fellowship in Gynecologic Oncology and Certificate for Clinical Fellowship in Gynecologic Oncology, Faculty of Medicine, Seoul St. Mary's Hospital, The Catholic University of Korea Seoul ประเทศเกาหลี พ.ศ. 2553
 • อนุบัตรความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540
 • วุฒิบัตร สาขาสูตินรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2546
 • Fellowship
 • -Certificate of research & Clinical fellowship in Gynecologic Oncology
 • -Seoul St.Many's Hospital, The Catholic University of Korea, 2553

ติดต่อขอแก้ไขข้อมูลแพทย์

* ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

ตารางนัดหมาย

เลือกโรงพยาบาล

ดูแผนที่

no_appointment_table_pic

แพทย์ท่านนี้ยังไม่มี
ตารางออกตรวจ

รีวิวจากผู้ใช้บริการ

dialogBox

0.0

ยังไม่มีรีวิว

0 รีวิว

การรักษา

0

การบริการ

0

คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย

0

no_review_icon

ยังไม่มีรีวิวของแพทย์ท่านนี้

background

แพทย์ท่านอื่นที่แนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด

cardImg

Smart Registration น

Agnos Health สตาร์ทอัปผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ พัฒนาระบบ Smart Registration ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเอกชน ชั้นนำในไทย ยกระดับการลงทะเบียนผู้ป่วย ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI ก้าวสู่ Smart hospital อย่างเต็มตัว บริการ Smart Registration สามารถให้บริการผ่านตู้ Kiosk หรือ tablet เจ้าหน้าที่ แบบ one-stop-service ใช้เวลาพัฒนากว่า 2 ปี ได้เริ่มเปิดให้ใช้งานจริงแล้ว ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย ระบบ Smart Registration มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาช่วยอำนวยควา

timeStampIcon

8 มีนาคม 2567

cardImg

Agnos health ผู้ชนะ

Agnos Health (แอ็กนอสเฮลท์) สตาร์ทอัป เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทางการแพทย์ หนึ่งใน 4 ทีมจากโครงการ Accelerate Impact with Pruksa ที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ Agnos ที่ต้องการยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทย ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI โดย บริษัท ได้รับทุนสนับสนุนจาก พฤกษา โฮลดิ้ง ในการขยายผล อีกทั้งได้รับการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ตอบโจทย์สังคมมากยิ่งขึ้น Agnos Health ร่วมมือกับ สำนักการแพท

timeStampIcon

8 มีนาคม 2567

cardImg

Agnos ร่วมมือกับสำนั

Agnos Health ร่วมมือกับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ใช้ AI คัดกรองอาการป่วย บน Line OA โรงพยาบาลรัฐ 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.กลาง และรพ.สิรินธร สืบเนื่องจากการเปิดสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา Agnos Health ได้เข้าไปนำเสนอ “นโยบายระบบการแพทย์ในยุค 4.0”  และได้นำนโยบายมาต่อยอดกับสำนักการแพทย์ ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง หรือ UMSC (Urban Medicine Support Center) ขณะนี้มีโรงพยาบาลนำร่อง 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลกลาง

timeStampIcon

8 มีนาคม 2567

cardImg

โรงพยาบาลสมิติเวชศรี

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เห็นถึงความสำคัญของโรคสมองเสื่อมจำร่วมกับบริษัท Agnos health จัดกิจกรรมคัดกรองผู้ป่วยสมองเสื่อมโดย AI ฟรีให้กับลูกค้าของโรงพยาบาล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ รพ.เพื่อสุขภาพและความสุขของผู้สูงวัย #AgeFriendlyHospital ให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ เห็นถึงความสำคัญของการคัดกรองผู้ป่วยสมองเสื่อมตั้งแต่เนิ่นๆ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท Agnos health ในการจัดกิจกรรม คัดกรองโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุด้วย โปรแกรม AI ในเดือน สิงหาคม

timeStampIcon

24 มกราคม 2567

cardImg

Agnos Health ได้นำเส

10 กันยายน 2566, ภายในการเปิดสภาเมืองคนรุ่นใหม่ครั้งที่ 3/2566 ได้มีการชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และการนำเสนอนโยบายการแก้ไขปัญหาจากผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน , การช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากจะทำเรื่องดีๆเพื่อสังคม และระบบการบริการทางการแพทย์ในยุค 4.0 นอกจากการนำเสนอนโยบายแล้วยังมีการเปิดโอกาศให้ทางผู้ประกอบการได้ทำความรู้จักกับ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ได้นำเสนอจากแต่ละทีมเพื่อที่จะสามารถสานต่อน

timeStampIcon

16 ตุลาคม 2566

ตำแหน่ง โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

hospitalMap

ตำแหน่ง โรงพยาบาลธนบุรี

hospitalMap

ตำแหน่ง โรงพยาบาลบางปะกอก 9

hospitalMap