บทความของเรา

บทความแนะนำ

Smart Registration นวัตกรรมใหม่ จาก Agnos health และ โรงพยาบาลกรุงเทพ ใช้ AI ลงทะเบียนผู้ป่วย

Bangkok hospitalSmart RegistrationAgnosYourAIHealthAssistant

Agnos Health สตาร์ทอัปผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ พัฒนาระบบ Smart Registration ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเอกชน ชั้นนำในไทย ยกระดับการลงทะเบียนผู้ป่วย ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI ก้าวสู่ Smart hospital อย่างเต็มตัว บริการ Smart Registration สามารถให้บริการผ่านตู้ Kiosk หรือ tablet เจ้าหน้าที่ แบบ one-stop-service ใช้เวลาพัฒนากว่า 2 ปี ได้เริ่มเปิดให้ใช้งานจริงแล้ว ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย ระบบ Smart Registration มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาช่วยอำนวยควา

มะเร็งปอด ภัยร้ายที่อยู่รอบตัว

cancer

2 โรคเกี่ยวกับปอดใกล้ตัว เช็กความเสี่ยงกันก่อน !

ปอด

อาหารเป็นพิษ โรคยอดนิยมหน้าร้อน !

อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)

บทความทั่วไป

cancer

มะเร็งปอด ภัยร้ายที่อยู่รอบตัว

ปอด

2 โรคเกี่ยวกับปอดใกล้ตัว เช็กความเสี่ยงกันก่อน !

อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)

อาหารเป็นพิษ โรคยอดนิยมหน้าร้อน !