นโยบายการใช้คุกกี้ บริษัท แอ็กนอสเฮลท์ จำกัด

บริษัท แอ็กนอสเฮลท์ จำกัด (“บริษัท”)

อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”)บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการและช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น​

นโยบายคุกกี้อธิบายวิธีที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง กันในการจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ได้แก่ www.agnoshelath.com และ แอปพลิเคชัน Agnos ที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Apple Store และ Google Play Store (“บริการออนไลน์ของแอ็กนอสเฮลท์” หรือ “บริการออนไลน์ของเรา”)อีกทั้งนโยบายนี้ยังอธิบายทางเลือกสำหรับท่านเกี่ยวกับการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันบน อุปกรณ์ ของท่านด้วย (เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ)

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน ซึ่งจะถูกเก็บรวบรวมเมื่อท่านใช้บริการออนไลน์ของเราได้ที่

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของท่านเพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน ข้อมูลการตั้งค่าภาษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบเพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

ให้บริการออนไลน์ของเราสามารถใช้งานได้ รักษาความปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา บันทึกการตั้งค่าการใช้งานของท่าน เช่น ภาษา ภูมิภาค ชื่อและรหัสผ่านสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ในอนาคต รวมถึงการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติในครั้งต่อไป วิเคราะห์วิธีการที่ผู้ใช้ใช้บริการออนไลน์ของเรา และสร้างการวิเคราะห์ทางสถิติของกิจกรรมบนบริการออนไลน์ ของเราเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงและเสริมประสบการณ์ผู้ใช้ของท่านให้ดีขึ้น

เราอาจอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่ได้เก็บรวบรวม ผ่านคุกกี้แก่บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ในการรับคำแนะนำเกี่ยว กับวิธีที่เราจะสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้บนบริการ ออนไลน์ของเราให้ดีขึ้นโดยไม่ว่าในกรณีใดเราจะแบ่งปันเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น

3. ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

คุกกี้ประเภทต่าง ๆ จะทำหน้าที่ต่างกันในบริการออนไลน์ของเรา เราจำเป็นต้องใช้คุกกี้บางตัวเพื่อให้บริการออนไลน์ใช้งานได้ และในขณะเดียวกันคุกกี้ตัวอื่นๆก็มีความจำเป็นเพื่อให้บางฟังก์ชันสามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกัน

คุกกี้ส่วนใหญ่จะหมดอายุหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ยกเว้นคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) เท่านั้น

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้

(1) คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary cookies) คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้ เช่น SessionID, Load Balancing, User ID, Cookies ID, Web Log, Security และ Privacy เป็นต้น

(2) คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน (Analytic/Performance cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน เพื่อให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของท่าน เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งาน โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัท ให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้น​ เช่น Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize, Google Search Console, Branch.io และ Heatmap เป็นต้น

(3) คุกกี้ประเภทการโฆษณา (Advertising cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการ เข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านและใช้ในการนำเสนอสิทธิ ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านมากที่สุด เช่น Google Ads, Facebook Pixels, Line Pixel, TikTok Pixel, Twitter Pixel, LinkedIn Tag, Email Marketing Tag, SMS Tag, Pop Up Notification และ Targeting Cookies อื่นๆเป็นต้น

(4) คุกกี้ประเภทการทำงาน (Functional cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัท “จดจำ” ท่านระหว่างการเยี่ยมชมและตั้งค่าเว็บไซต์ของบริษัท ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเลือกเพื่ออำนวย ความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้เว็บไซต์ของบริษัทในครั้งถัดไป อาจประกอบไปด้วย การจดจำชื่อผู้ใช้งานของท่าน การปรับขนาดตัวอักษร ภาษาและส่วนอื่น ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เช่น Google Analytics, SessionID เป็นต้น

ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เป็นต้น คุกกี้บางประเภทอาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ท่านศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามด้วย

4. การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก​​ www.AboutCookies.org

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยว- ข้องบริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

7. ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้นี้หรือต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของท่านภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ โปรดติดต่อเราผ่านอีเมลได้ที่ agnos.feedback@gmail.com

ปัจจุบันประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566