Health Tech Startup
เพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพในมือคุณ

ตรวจอาการเองฟรี 24 ชม. กับแอ็กนอส

QR code for downloading AgnosHealth to your phone

สแกนผ่านโทรศัพท์


App StoreGoogle Play Store
Banner

แอ็กนอสคืออะไร

เราพัฒนาการบริการด้านสุขภาพแห่งอนาคต

พวกเราเชื่อว่า การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นสิ่งที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

เราทำอะไร

วิเคราะห์

วิเคราะห์อาการและปัจจัยเสี่ยงสุขภาพรายบุคคล

คัดเลือก

คัดเลือกโรคที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัย

แนะนำ

ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับอาการของคุณ

พันธมิตรของเรา

Agnos Logo

© 2020 Agnos