Agnos Health

Smart Hospital

A health tech-enabler delivering superior patient experience for our partners

smart hospital banner

บริการยกระดับโรงพยาบาล สู่การเป็น Smart Hospital

มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้คนไข้ ผู้มาใช้บริการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรให้ดีขึ้น ด้วยเทคโนโลยีของเรา

ประหยัดเวลารอคิว

arrow

50%

hourglass

ลดขั้นตอนการทำ งานของเจ้าหน้าที่

arrow

70%

hourglass

คนไข้เข้าถึงบริการ สุขภาพ 24 ชั่วโมง

24/7

phone with clock

ลดปัญหาของระบบบริการสุขภาพ

point down
point up

ลดปัญหาของระบบบริการสุขภาพ

ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาของระบบบริการสุข ภาพของคุณ อย่างครบวงจร ทั้งปัญหาระบบคิว ปัญหาการเชื่อมต่อข้อมูลระบบสารสนเทศโรงพยา บาล(HIS) การจัดเก็บ ส่งต่อข้อมูลภายในโรงพยา บาล รวมถึงการจัดการทรัพยากรบุคคล ลดขั้น ตอน การทำงาน ลดความผิดพลาดของเจ้าหน้า ที่ในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพิ่มความประทับใจ ของผู้มาใช้บริการ

point down
point up

เพิ่มความประทับใจของผู้มาใช้บริการ

มอบประสบการณ์บริการสุขภาพที่ดีที่สุด เมื่อมา โรงพยาบาล ช่วยจัดสรรเวลา ประหยัดเวลาการ รอคิว และเพิ่มความสะดวกให้คนไข้ หรือผู้มาใช้ บริการอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่ก่อนมาโรงพยาบาล เข้ามาโรงพยาบาล ลงทะเบียนผู้ป่วย จองคิวตรวจ นำทางไปห้องตรวจ ซักประวัติ ทำหัตถการ เข้าพบ แพทย์ รับยา เคลมประกันและชำระเงิน ตลอดจน สามารถดูนัดหมายออนไลน์ในการมาครั้งหน้า

ให้บริการสุขภาพได้ทุกเวลา

point down
point up

ให้บริการสุขภาพได้ทุกเวลา

พัฒนาระบบให้บริการสุขภาพ คนไข้ ผู้มาใช้บริการ สามารถเชื่อมต่อ กับโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา เพื่อความสะดวกสบาย เป็นประโยชน์ กับการรักษา การติดตามอาการ แม้คนไข้อยู่บ้าน ก็ยังสามารถ จองคิวออนไลน์ล่วงหน้า หรือติดต่อรับบริการจาก โรงพยาบาลของคุณ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วย เทคโนโลยีของเรา

ลดงบประมาณ และเพิ่มพูนรายได้

point down
point up

ลดงบประมาณ และเพิ่มพูนรายได้

ลดการใช้งบประมาณที่ไม่จำเป็นด้วยเทคโนโลยี และเพิ่มรายได้จากระบบข้อมูล ให้ผู้บริหารสามารถ จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ของโรงพยาบาลได้อย่าง คุ้มค่า เพิ่มประโยชน์ด้านการตลาด ช่วยสร้าง บริการเฉพาะบุคคลให้ตอบโจทย์ผู้มาใช้บริการไปต่อยอดเพื่อแนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป

Our Services

เชื่อมต่อระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลในทุกขั้นตอน อย่างครอบคลุมด้วยการพัฒนา Patient Data Platform ให้บริการตั้งแต่ก่อนมาโรงพยาบาล ขณะมาโรงพยาบาล และหลังกลับจากโรงพยาบาล

WHY are we different?

contact us button

Agnos Health

blue checkmark

Strategic direction

blue checkmark

Service/Product concept

blue checkmark

Design

blue checkmark

Software development

blue checkmark

Operation support

blue checkmark

Continous improvement


Software house

grey checkmark

Design

grey checkmark

Software Development

grey checkmark

Software Intergration

grey checkmark

Operation Support

Our Partners

partner-4partner-3Rochepartner-6partner-8partner-5partner-7partner-2partner-1partner-9

Our Articles

Smart hospital คืออะไร? โรงพยาบาลในไทยเริ่มนำมาใช้กันหรือยัง - image
b2b_landing

Smart hospital คืออะไร? โรงพยาบาลในไทยเริ่มนำมาใช้กันหรือยัง

access time

11 กรกฎาคม 2566