ทำงานกับ Agnos

Chairman

DrSasorn

Dr. Sasorn Soratana

Chairman

ทีมของเรา

ปพนวิช ชัยวัฒโนดม (วิช)

ปพนวิช ชัยวัฒโนดม (วิช)

Chief Executive Officer

Ph.D. in Chemical Engineering, Massachusetts Institute of Technology

วรท เลี่ยวไพโรจน์ (แฮม)

วรท เลี่ยวไพโรจน์ (แฮม)

Chief Technology Officer

M.S. in Information Security, University College London

นราวิชญ์​ จันทวรรณ (นิค)

นราวิชญ์​ จันทวรรณ (นิค)

Co-chief Medical officer

Doctor of Medicine, Chulalongkorn University

ปภพ ชัยวัฒโนดม (ภพ)

ปภพ ชัยวัฒโนดม (ภพ)

Co-chief Medical officer

Doctor of Medicine, Mahidol university

ทศพร แสงจ้า (ตรี)

ทศพร แสงจ้า (ตรี)

Chief Scientist

M.Eng. in Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology

ปาลิตา วิษณุโยธิน (พรีม)

ปาลิตา วิษณุโยธิน (พรีม)

Chief Design & Marketing Officer

B.S. in Design, Business, Technology and Management, Thammasat University

อรนลิน ตลับทอง (แตงกวา)

อรนลิน ตลับทอง (แตงกวา)

Content specialist

B.Tech. in Medical and Science Media, King Mongkut's University of Technology Thonburi

ปวีณ์นุช บุญฉาย (แบม)

ปวีณ์นุช บุญฉาย (แบม)

Buiness Development

Science/ Biomedical,Mahidol University

ศศิ วทัญญุตาพงศ์ (เนย)

ศศิ วทัญญุตาพงศ์ (เนย)

UX/UI Designer

Faculty of Social Sciences,Kasetsart University

ณัฐพงศ์ วรสุทธิ์ (ก๊อต)

ณัฐพงศ์ วรสุทธิ์ (ก๊อต)

UX/UI Designer

Fine and Applied Arts,Bangkok University

ไอศิกา สุขตลอดชีพ (โซ)

ไอศิกา สุขตลอดชีพ (โซ)

Graphic Designer , Product Design

Chengdu University , China

ปพนวิช ชัยวัฒโนดม (วิช)

ปพนวิช ชัยวัฒโนดม (วิช)

Chief Executive Officer

Ph.D. in Chemical Engineering, Massachusetts Institute of Technology

วรท เลี่ยวไพโรจน์ (แฮม)

วรท เลี่ยวไพโรจน์ (แฮม)

Chief Technology Officer

M.S. in Information Security, University College London

นราวิชญ์​ จันทวรรณ (นิค)

นราวิชญ์​ จันทวรรณ (นิค)

Co-chief Medical officer

Doctor of Medicine, Chulalongkorn University

testimonial

ทำงานกับ Agnos

พี่ๆจะถามเสมอว่าเราอยากทำอะไร เราชอบทำอะไร ถนัดอะไร และเปิดโอกาสให้เราได้ลองเต็มที่ ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเข้ามา intern ที่นี่ จนได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว Agnos

อรนลิน ตลับทอง (แตงกวา)

อรนลิน ตลับทอง (แตงกวา)

Medical and Science Media , KMUTT

#team-marketing

เป็นระยะเวลาสั้นๆที่ไม่เสียดายเลย รู้สึกคุ้มค่ามากๆ สามารถคุยกับพี่ๆในทีมในเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานภายในบริษัท ได้คำแนะนำดีๆมาเยอะเลยค่ะ

หทัยภัทร สุภานันท์ (น้ำ)

หทัยภัทร สุภานันท์ (น้ำ)

Computer Engineering, Chulalongkorn University

#team-dev

Agnos เป็นบริษัทที่อบอุ่นมาก ทุกคนค่อนข้างให้ความเคารพในความคิดเห็นของคนอื่นถึงแม้จะเป็นแค่เด็กฝึกงานแต่ถ้ามีไอเดียอะไรพี่ๆในทีมก็พร้อมรับฟัง

ชยานันท์ อัศวาดิศยางกูร (วิน)

ชยานันท์ อัศวาดิศยางกูร (วิน)

CommDe, Chulalongkorn University

#team-uxui

ฝึกงานเกือบๆ 4 เดือน เหมือนไวแต่รู้สึกได้อะไรเยอะมาก ได้สัมผัส user จริงๆ เรียนรู้ตั้งแต่เก็บ requirement ไปจนถึงทำ user test ทีมเวิร์คช่วยกันดีมาก

วริษฐา ศรีสวัสดิ์ (บี)

วริษฐา ศรีสวัสดิ์ (บี)

ย้ายสายจาก Marketing มา UX/UI Design

#team-uxui

พี่ๆที่ Agnos เป็นกันเองมากๆ ครับ ทำให้เรารู้สึกทำงานแล้วสบาย กล้าคิด กล้าถาม ขอคำแนะนำได้เต็มที่เลย

คามิน ประกอบ (ภูมิ)

คามิน ประกอบ (ภูมิ)

Computer Engineering, KMUTT

#team-uxui

ได้เรียนรู้ process การทำงานและ tools หลายๆอย่าง ตอนเข้าไปแรก ทำอะไรไม่เป็นเลย,เวลาทำงาน flexible มากก็เลยสามารถเรียนออนไลน์และฝึกงานไปพร้อมกัน

อำไพพันธุ์ อธิพันธุ์อำไพ (แพนด้า)

อำไพพันธุ์ อธิพันธุ์อำไพ (แพนด้า)

Computer Science, Vanderbilt University

#team-dev

เรียนรู้การทำงานจริง environment เป็นกันเอง เน้นให้ได้ลองผิดลองถูกลงมือทำงานเอง พอได้ลงมือทำเองก็เรียนรู้ไวขึ้นและเข้าใจมากขึ้น

ณัฐธิดา อมรติยางกูร (จูน)

ณัฐธิดา อมรติยางกูร (จูน)

ย้ายสายจาก Payroll analyst มา UX/UI

#team-uxui