รางวัลที่ได้รับ

TICTA Thailand ICT Awards 2020

ปีที่ได้รางวัล 2020

รางวัลชนะเลิศ สาขาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

รางวัลรองชนะเลิศ ด้าน Public Sector and Government

Roche Open Innovation Challenges

ปีที่ได้รางวัล 2020

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท

ทุนสนับสนุน 1,500,000 บาท

InsurTech Award 2020

ปีที่ได้รางวัล 2020

รองชนะเลิศอันดับ 1

SiBB Global Life Science Innovation 2020

ปีที่ได้รางวัล 2020

รางวัลชนะเลิศ

Bio Asia pacific

ปีที่ได้รางวัล 2020

รองชนะเลิศอันดับ 1

AIS-Singtel Group Future Makers

ปีที่ได้รางวัล 2021

Top 3 winners

BCG Health Tech Thailand 2021

ปีที่ได้รางวัล 2021

High impact startup