แอปเช็กสุขภาพภายในองค์กร

detail_image_app

ช่วย HR ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพใจพนักงาน

เพื่อดูแลพนักงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจโรคเบื้องต้นโดยระบบ AI

ที่แม่นยำสูง ครอบคลุมกว่า 200 โรค ใช้งานได้ทุกเวลา

เสมือนมีหมออยู่ในกิจการ 24 ชั่วโมง

แนะนำการดูแลตัวเองเบื้องต้น

และยังสามารถแชทปรึกษาแพทย์ได้ทันที

AGNOS คืออะไร....? มาทำความรู้จักเรากัน (What is AGNOS?)

AGNOS แอปฯ AI ตรวจโรคด้วยตัวเองเบื้องต้น จากอาการที่คุณกังวล ทั้งอาการทางกาย หรืออาการทางใจ ด้วยระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ที่มีความ แม่นยำสูง ครอบคลุมมากกว่า 200 โรค พัฒนาโดยทีมแพทย์ และทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทดสอบกับสถานพยาบาลกว่า 100,00 ราย

Dmind

DMIND วิเคราะห์ความเสี่ยงซึมเศร้าจากการสัมภาษณ์ผ่านระบบ AI เพื่อช่วยให้พนักงานและองค์กรเองได้รู้ถึงความเสี่ยงก่อน รักษาก่อน ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าในวัยทำงาน พัฒนาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (Chula UTC)

ลูกค้าของเรา

logo_supporter

สำหรับผู้ที่สนใจบริการ แอปเช็กสุขภาพกายใจในองค์กร โดย Agnos สามารถเข้ามาทดลองใช้งาน หรือดูข้อมูลเพื่อสอบถามเพิ่มเติม