แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โดย

Agnos HealthPCT Laboratory

ได้ผลเร็วกว่า ภายใน 1-2 วัน

มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล

star3

สามารถปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม

ทางแอปพลิเคชั่น Agnos

สามารถชำระเงินภายหลังในราคา 400 บาท

วิธีการจอง

google form logo

1. เลือกแพ็กเกจ กรอกข้อมูล และเวลาที่ต้องการ

money logo

2. โอนเงินเพื่อยืนยันการจอง

officer logo

3. แจ้งชื่อในการจองกับเจ้าหน้าที่หน้างาน

สถานที่ตรวจ

PCT Lab (บางพลัด, กรุงเทพ)

location-logo

ดูแผนที่

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน (Standard)

22 รายการ

ราคา 1,299

(จากปกติ 2,160 บาท)

ตรวจสุขภาพ 22 รายการ

 • ตรวจความเข้มข้นของเลือด,เกร็ดเลือด CBC

 • คัดกรองโรคเก๊าท์ Uric acid

 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag

 • ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH

 • ตรวจปัสสาวะ Urine analysis

 • ตรวจคัดกรองเบาหวาน

  • Glucose

  • Hb A1C

 • ตรวจไขมันในเลือด 4 รายการ

  • Total cholesterol

  • HDL cholesterol

  • LDL cholesterol

  • Triglyceride

 • ตรวจการทำงานของไต

  • BUN in serum

  • Creatinine / GFR

 • ตรวจการทำงานของตับ

  • ALT, SGPT

  • AST, SGOT

  • Alkaline phosphatase

  • Total bilirubin

  • Direct bilirubin

  • Total protein

  • Albumin

  • Globulin

ดูรายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ พรีเมี่ยม สำหรับผู้ชาย (Male Premium)

30 รายการ

ราคา 3,699

(จากปกติ 7,860 บาท)

ตรวจสุขภาพ 30 รายการ

 • ตรวจความเข้มข้นของเลือด,เกร็ดเลือด CBC

 • คัดกรองโรคเก๊าท์ Uric acid

 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag

 • ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ CEA

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ AFP

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่และลำไส้ CA 125

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน CA 19-9

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก PSA

 • ตรวจปัสสาวะ Urine analysis

 • ตรวจการทำงานของฮอร์โมนเพศ และต่อมหมวกไต DHEA-S

 • ตรวจคัดกรองเบาหวาน

  • Glucose

  • Hb A1C

 • ตรวจไขมันในเลือด 4 รายการ

  • Total cholesterol

  • HDL cholesterol

  • LDL cholesterol

  • Triglyceride

 • ตรวจการทำงานของไต

  • BUN in serum

  • Creatinine / GFR

 • ตรวจการทำงานของตับ

  • ALT, SGPT

  • AST, SGOT

  • Alkaline phosphatase

  • Total bilirubin

  • Direct bilirubin

  • Total protein

  • Albumin

  • Globulin

 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงกระดูกพรุน

  • FT4

  • TSH

ดูรายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ พรีเมี่ยม สำหรับผู้หญิง (Female Premium)

30 รายการ

ราคา 3,699

(จากปกติ 7,960 บาท)

ตรวจสุขภาพ 30 รายการ

 • ตรวจความเข้มข้นของเลือด,เกร็ดเลือด CBC

 • คัดกรองโรคเก๊าท์ Uric acid

 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag

 • ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ CEA

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ AFP

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่และลำไส้ CA 125

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน CA 19-9

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม CA 15-3

 • ตรวจปัสสาวะ Urine analysis

 • ตรวจการทำงานของฮอร์โมนเพศ และต่อมหมวกไต DHEA-S

 • ตรวจคัดกรองเบาหวาน

  • Glucose

  • Hb A1C

 • ตรวจไขมันในเลือด 4 รายการ

  • Total cholesterol

  • HDL cholesterol

  • LDL cholesterol

  • Triglyceride

 • ตรวจการทำงานของไต

  • BUN in serum

  • Creatinine / GFR

 • ตรวจการทำงานของตับ

  • ALT, SGPT

  • AST, SGOT

  • Alkaline phosphatase

  • Total bilirubin

  • Direct bilirubin

  • Total protein

  • Albumin

  • Globulin

 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงกระดูกพรุน

  • FT4

  • TSH

ดูรายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ อัลติเมท สำหรับผู้ชาย (Male Ultimate)

45 รายการ

ราคา 6,299

(จากปกติ 12,040 บาท)

ตรวจสุขภาพ 45 รายการ

 • ตรวจความเข้มข้นของเลือด,เกร็ดเลือด CBC

 • คัดกรองโรคเก๊าท์ Uric acid

 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag

 • ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ CEA

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ AFP

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่และลำไส้ CA 125

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน CA 19-9

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก PSA

 • ตรวจปัสสาวะ Urine analysis

 • ตรวจการทำงานของฮอร์โมนเพศ และต่อมหมวกไต DHEA-S

 • ตรวจพยาธิในอุจจาระ Stool exam

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ Stool occult blood (FOBT)

 • ตรวจอุจจาระดูการติดเชื้อในกระเพาะอาหาร Stool Ag for H.pyroli

 • ตรวจสมดุลเกลือแร่ในเลือด Electrolyte

 • ตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone

 • ตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด Coagulogram

 • ตรวจคัดกรองเบาหวาน

  • Glucose

  • Hb A1C

 • ตรวจไขมันในเลือด 4 รายการ

  • Total cholesterol

  • HDL cholesterol

  • LDL cholesterol

  • Triglyceride

 • ตรวจการทำงานของไต

  • BUN in serum

  • Creatinine / GFR

 • ตรวจการทำงานของตับ

  • ALT, SGPT

  • AST, SGOT

  • Alkaline phosphatase

  • Total bilirubin

  • Direct bilirubin

  • Total protein

  • Albumin

  • Globulin

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

  • FT4

  • FT3

  • TSH

 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงกระดูกพรุน

  • FT4

  • FT3

  • TSH

 • ตรวจภาวะขาดธาตุเหล็ก

  • TIBC

  • Ferritin, Serum iron

 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

  • Folate

  • Vitamin B12

  • VDRL

ดูรายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ อัลติเมท สำหรับผู้หญิง (Female Ultimate)

45 รายการ

ราคา 6,299

(จากปกติ 12,140 บาท)

ตรวจสุขภาพ 45 รายการ

 • ตรวจความเข้มข้นของเลือด,เกร็ดเลือด CBC

 • คัดกรองโรคเก๊าท์ Uric acid

 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag

 • ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ CEA

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ AFP

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่และลำไส้ CA 125

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน CA 19-9

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม CA 15-3

 • ตรวจปัสสาวะ Urine analysis

 • ตรวจการทำงานของฮอร์โมนเพศ และต่อมหมวกไต DHEA-S

 • ตรวจพยาธิในอุจจาระ Stool exam

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ Stool occult blood (FOBT)

 • ตรวจอุจจาระดูการติดเชื้อในกระเพาะอาหาร Stool Ag for H.pyroli

 • ตรวจสมดุลเกลือแร่ในเลือด Electrolyte

 • ตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพศหญิง Estradiol (E2)

 • ตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด Coagulogram

 • ตรวจคัดกรองเบาหวาน

  • Glucose

  • Hb A1C

 • ตรวจไขมันในเลือด 4 รายการ

  • Total cholesterol

  • HDL cholesterol

  • LDL cholesterol

  • Triglyceride

 • ตรวจการทำงานของไต

  • BUN in serum

  • Creatinine / GFR

 • ตรวจการทำงานของตับ

  • ALT, SGPT

  • AST, SGOT

  • Alkaline phosphatase

  • Total bilirubin

  • Direct bilirubin

  • Total protein

  • Albumin

  • Globulin

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

  • FT4

  • FT3

  • TSH

 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงกระดูกพรุน

  • FT4

  • FT3

  • TSH

 • ตรวจภาวะขาดธาตุเหล็ก

  • TIBC

  • Ferritin, Serum iron

 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

  • Folate

  • Vitamin B12

  • VDRL

ดูรายละเอียด

ตารางเปรียบเทียบแพ็กเกจ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ , ตรวจสุขภาพ , ตรวจสุขภาพประจําปี, ตรวจสุขภาพประจําปี ราคา , ตรวจสุขภาพ ราคา , ตรวจสุขภาพประจําปี ราคาถูก

ขั้นตอนเข้ารับบริการ
(Service processes)

1

ลงทะเบียนจองวันตรวจ และชำระเงิน
Book health check-up package and make payment.

2

รอรับ SMS ยืนยันการจอง(เริ่มส่งเวลา 22:00 ของทุกวัน)
Please wait for SMS confirmation. (sent daily at 22:00-23:00)

3

กรณีต้องการเลื่อนวันตรวจ สามารถทำได้ผ่านไลน์

โดยสามารถเลื่อนวันตรวจได้ไม่เกินกว่า 1 เดือน นับจากวันลงทะเบียนจองคิว
To postpone the booking date, please contact admin via Line Official. You able to postpone the date for no more than 1 month from the date of registration.

Line Official account

@AgnosHealth

4

กรุณาเตรียมบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ที่ตรงกับ ชื่อลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวตน
In order to verify your identity, please bring your ID card or passport that bears the same name as your registered name.

5

เมื่อถึงวันนัด ให้เดินทางที่ PCT Lab ในเวลาทำการ (07:00-17:00 น.)
Arrive at PCT Labotory at the scheduled day. (office hours 7:00-17:00)

location-logo

ดูแผนที่

6

เมื่อเดินทางถึงแล้ว ให้เดินไปยังตึกด้านขวา
When you arrive, proceed to the building on your right.

PCT LabPCT Lab
7

เมื่อถึงตึกแล้วให้แจ้งชื่อ-นามสกุลกับเจ้าหน้าที่
When you arrive at the building, give your name to a staff.

8

เข้ารับการตรวจ
Get tested.

9

รับผลตรวจผ่าน Line@ PCT laboratory

Receive results from the PCT laboratory via Line@

PCT laboratory

@PCTlaboratory

10

สามารถนำผลตรวจเข้าปรึกษากับแพทย์

ผ่านแอปพลิเคชั่น Agnos ที่เมนู "ปรึกษาแพทย์"
You can take the test results to consult doctor via Agnos appication.

หากติดปัญหา หรือมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อ
If you encounter any difficulties, please contact

Line Official account

@AgnosHealth

บทความที่เกี่ยวข้อง