doctorProfile

พญ. ลั่นทม ตันวิเชียร

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์

smileHeart

ให้กำลังใจคุณหมอกันเถอะ !

ความเชี่ยวชาญแพทย์

หมอผ่าตัดเด็ก

การศึกษา

  • Attending Physician inUrodynamicUnitInnsbruckAustria. 2008., 2008
  • Dunlop Boonpong Fellowship Urology unit of Royal Children Hospital of Melbourne, 1999., 1999
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2527, 1984
  • Pedatric Urology FellowshipDunlop Boonpong fellowship at Melbourne Royal Children HospitalVictoriaAustralia
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารศัลยศาสตร์ปี พ.ศ. 2533, 1990
  • Pediatric urology fellowship at Riley's Hospita for Children Idiana,USA
  • Work shop in pediatric urodynamicsstudy Riley ‘s Hospital for ChildrenIndianapolisUSA .1999, 1999

ติดต่อขอแก้ไขข้อมูลแพทย์

* ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

ตารางนัดหมาย

เลือกโรงพยาบาล

ดูแผนที่

no_appointment_table_pic

แพทย์ท่านนี้ยังไม่มี
ตารางออกตรวจ

รีวิวจากผู้ใช้บริการ

dialogBox

0.0

ยังไม่มีรีวิว

0 รีวิว

การรักษา

0

การบริการ

0

คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย

0

no_review_icon

ยังไม่มีรีวิวของแพทย์ท่านนี้

background

แพทย์ท่านอื่นที่แนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด

cardImg

Smart Registration น

Agnos Health สตาร์ทอัปผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ พัฒนาระบบ Smart Registration ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเอกชน ชั้นนำในไทย ยกระดับการลงทะเบียนผู้ป่วย ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI ก้าวสู่ Smart hospital อย่างเต็มตัว บริการ Smart Registration สามารถให้บริการผ่านตู้ Kiosk หรือ tablet เจ้าหน้าที่ แบบ one-stop-service ใช้เวลาพัฒนากว่า 2 ปี ได้เริ่มเปิดให้ใช้งานจริงแล้ว ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย ระบบ Smart Registration มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาช่วยอำนวยควา

timeStampIcon

8 มีนาคม 2567

cardImg

Agnos health ผู้ชนะ

Agnos Health (แอ็กนอสเฮลท์) สตาร์ทอัป เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทางการแพทย์ หนึ่งใน 4 ทีมจากโครงการ Accelerate Impact with Pruksa ที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ Agnos ที่ต้องการยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทย ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI โดย บริษัท ได้รับทุนสนับสนุนจาก พฤกษา โฮลดิ้ง ในการขยายผล อีกทั้งได้รับการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ตอบโจทย์สังคมมากยิ่งขึ้น Agnos Health ร่วมมือกับ สำนักการแพท

timeStampIcon

8 มีนาคม 2567

cardImg

Agnos ร่วมมือกับสำนั

Agnos Health ร่วมมือกับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ใช้ AI คัดกรองอาการป่วย บน Line OA โรงพยาบาลรัฐ 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.กลาง และรพ.สิรินธร สืบเนื่องจากการเปิดสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา Agnos Health ได้เข้าไปนำเสนอ “นโยบายระบบการแพทย์ในยุค 4.0”  และได้นำนโยบายมาต่อยอดกับสำนักการแพทย์ ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง หรือ UMSC (Urban Medicine Support Center) ขณะนี้มีโรงพยาบาลนำร่อง 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลกลาง

timeStampIcon

8 มีนาคม 2567

cardImg

โรงพยาบาลสมิติเวชศรี

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เห็นถึงความสำคัญของโรคสมองเสื่อมจำร่วมกับบริษัท Agnos health จัดกิจกรรมคัดกรองผู้ป่วยสมองเสื่อมโดย AI ฟรีให้กับลูกค้าของโรงพยาบาล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ รพ.เพื่อสุขภาพและความสุขของผู้สูงวัย #AgeFriendlyHospital ให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ เห็นถึงความสำคัญของการคัดกรองผู้ป่วยสมองเสื่อมตั้งแต่เนิ่นๆ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท Agnos health ในการจัดกิจกรรม คัดกรองโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุด้วย โปรแกรม AI ในเดือน สิงหาคม

timeStampIcon

24 มกราคม 2567

cardImg

Agnos Health ได้นำเส

10 กันยายน 2566, ภายในการเปิดสภาเมืองคนรุ่นใหม่ครั้งที่ 3/2566 ได้มีการชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และการนำเสนอนโยบายการแก้ไขปัญหาจากผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน , การช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากจะทำเรื่องดีๆเพื่อสังคม และระบบการบริการทางการแพทย์ในยุค 4.0 นอกจากการนำเสนอนโยบายแล้วยังมีการเปิดโอกาศให้ทางผู้ประกอบการได้ทำความรู้จักกับ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ได้นำเสนอจากแต่ละทีมเพื่อที่จะสามารถสานต่อน

timeStampIcon

16 ตุลาคม 2566

ตำแหน่ง โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์

hospitalMap