บริการของ Agnos

สำหรับลูกค้าทั่วไป

ยาใจ แหล่งชุมชนสำหรับผู้รักษา

ชุมชนสุขภาพ เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การรักษา และเยียวยา จิตใจกันด้วยพลังชุมชน

แนะนำช่องทางการรักษา

ค้นหาแพทย์เฉพาะทาง ที่เหมาะกับโรคของคุณ

รายละเอียด >

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ครอบคลุมการตรวจสุขภาพที่ หลากหลาย และราคาที่สมเหตุสมผล

รายละเอียด >

แพ็กเกจตรวจโควิด

ตรวจเชื้อโควิด 19 และภูมิคุ้มกันโควิด โดยแล็บตรวจที่ได้มาตรฐาน

รายละเอียด >

แบบทดสอบสุขภาพใจ

ประเมินภาวะซึมเศร้ากับหมอพอดี

รายละเอียด >

สำหรับองค์กร

เช็กสุขภาพกายใจในองค์กร

ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพใจ ดูแล พนักงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด >

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคาคุ้มค่า มาตรฐานโรงพยาบาล

รายละเอียด >

Agnos Health Smart Hospital

บริการยกระดับโรงพยาบาลสู่การ เป็น Smart Hospital

รายละเอียด >

สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

เข้าถึงผู้ใช้งานที่สนใจเรื่องสุขภาพมากกว่า 1 เเสนราย

บริการให้คำปรึกษาด้าน Digital Transformation

ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้น