AgnosHealth Logo

Agnos คือ อะไร

Agnos คืออะไร ?

แอปฯ วิเคราะห์โรคเบื้องต้น

แอปพลิเคชั่น(Application)ช่วยวิเคราะห์อาการของ โรคให้กับผู้ใช้ก่อนจะประมวลผลความเสี่ยงโรคที่มี ความเป็นไปได้พร้อมบอกวิธีการรับมือโรคในขั้นต่อไปว่าสามารถรักษาให้หายเองได้หรือควรต้องไป พบแพทย์ต่อ

ฟรี! บริการการวิเคราะห์เบื้องต้น

สามารถใช้บริการวิเคราะห์อาการเบื้องต้นโดยระบบ AI ที่มีความละเอียดสูง และแม่นยำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใช้งานง่าย

เมื่อเริ่มทำการวิเคราะห์อาการเบื้องต้นจะมีคำถามที่ เกี่ยวข้องกับอาการที่เพื่อน ๆ เป็น เพื่อให้ระบบ AI คัดกรอง และวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโรคต่าง ๆ ซึ่่งเป็นคำถามที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบ

ระบบมีความละเอียดสูง

โดยการวิเคราะห์จะมีการถามอาการและปัจจัยเสี่ยง อย่างละเอียดเพื่อให้ระบบนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโรคต่างๆโดยผ่านการทดสอบมากกว่า 100,000 เคส (cases) ขึ้นไป

ใช้งานได้ ทุกที่ ทุกเวลา

สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Agnos ได้ทุกที่ และทุก เวลา ทั้งสะดวก ประหยัดเวลา เราสามารถให้คำตอบ กับอาการที่คุณกังวลได้อย่างรวดเร็ว

พัฒนาโดยทีมงานคุณภาพ

แอปพลิเคชั่น (Application) ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำ และวิศวกรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

About Agnos

Contact Us

Guest

Business

Join Us Agnos