Agnos คือ อะไร

Agnos คืออะไร ?

แอปฯ วิเคราะห์โรคเบื้องต้น

แอปพลิเคชั่น(Application)ช่วยวิเคราะห์อาการของ โรคให้กับผู้ใช้ก่อนจะประมวลผลความเสี่ยงโรคที่มี ความเป็นไปได้พร้อมบอกวิธีการรับมือโรคในขั้นต่อไปว่าสามารถรักษาให้หายเองได้หรือควรต้องไป พบแพทย์ต่อ

ฟรี! บริการการวิเคราะห์เบื้องต้น

สามารถใช้บริการวิเคราะห์อาการเบื้องต้นโดยระบบ AI ที่มีความละเอียดสูง และแม่นยำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใช้งานง่าย

เมื่อเริ่มทำการวิเคราะห์อาการเบื้องต้นจะมีคำถามที่ เกี่ยวข้องกับอาการที่เพื่อน ๆ เป็น เพื่อให้ระบบ AI คัดกรอง และวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโรคต่าง ๆ ซึ่่งเป็นคำถามที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบ

ระบบมีความละเอียดสูง

โดยการวิเคราะห์จะมีการถามอาการและปัจจัยเสี่ยง อย่างละเอียดเพื่อให้ระบบนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโรคต่างๆโดยผ่านการทดสอบมากกว่า 100,000 เคส (cases) ขึ้นไป

ใช้งานได้ ทุกที่ ทุกเวลา

สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Agnos ได้ทุกที่ และทุก เวลา ทั้งสะดวก ประหยัดเวลา เราสามารถให้คำตอบ กับอาการที่คุณกังวลได้อย่างรวดเร็ว

พัฒนาโดยทีมงานคุณภาพ

แอปพลิเคชั่น (Application) ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำ และวิศวกรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ