yalacity logo

บริการสุขภาพอัจฉริยะ

โดย เทศบาลนครยะลา

agnos mobile imageagnos text logo
google play logoappstore logo

วิเคราะห์โรคจากอาการ

เมื่อไรที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นร่างกายของเรา จะแสดงอาการต่างๆออกมาเหมือนเป็น สัญญาณเตือน หากเราเข้าใจความหมาย ของอาการเหล่านั้น จะทำให้เราสามารถจัด การกับปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ของเราได้ทันเวลา

เช็คอาการได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

แชทปรึกษาหมอได้ทันที

ครอบคลุมกว่า 160 โรค

บริการสุขภาพอัจฉริยะ

เทศบาลนครยะลา

ได้ตระหนักถึงการบริการทางการแพทย์ที่ เชื่อถือได้สำหรับประชาชนแต่ด้วยข้อจำกัดด้านจำนวนของบุคคลากรทางการแพทย์จึงได้นำ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการวิเคราะห์โรคมาให้บริการกับ ประชาชนในพื้นที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ทั่วถึง

สร้างฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน

ลดความแออัดเพื่อบริการสุขภาพที่ดีขึ้น

AGNOS AI

ประชาชนสามารถใช้บริการประเมินสุขภาพ ของตนเองด้วย AGNOS AI และได้รับคำ แนะนำในการดูแลสุขภาพได้เพียงติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

พัฒนาโดยทีมแพทย์และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

รางวัลที่ยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ระดับภูมิภาค

กว่า 9 ล้านคำถามที่วิเคราะห์โดย AGNOS AI

วิธีการใช้งาน

1

ใส่เบอร์โทรศัพท์

2

เริ่มวิเคราะห์โรคตัวเอง

3

เพิ่มรหัสองค์กร ‘YALACITY’

4

ตอบคำถาม

5

อ่านผลการวิเคราะห์

6

แชทปรึกษาแพทย์