Smart Registration นวัตกรรมใหม่ จาก Agnos health และ โรงพยาบาลกรุงเทพ ใช้ AI ลงทะเบียนผู้ป่วย

Bangkok hospitalSmart RegistrationAgnosYourAIHealthAssistant

แก้ไขล่าสุด: 8 มีนาคม 2567

เขียนโดย

Agnos Team

Agnos Team

แชร์

Agnos Health สตาร์ทอัปผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ พัฒนาระบบ Smart Registration ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเอกชน ชั้นนำในไทย ยกระดับการลงทะเบียนผู้ป่วย ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI ก้าวสู่ Smart hospital อย่างเต็มตัว บริการ Smart Registration สามารถให้บริการผ่านตู้ Kiosk หรือ tablet เจ้าหน้าที่ แบบ one-stop-service ใช้เวลาพัฒนากว่า 2 ปี ได้เริ่มเปิดให้ใช้งานจริงแล้ว ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

Smart Registration นวัตกรรมใหม่ จาก Agnos health และ โรงพยาบาลกรุงเทพ ใช้ AI ลงทะเบียนผู้ป่วย

ระบบ Smart Registration มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ในหลายขั้นตอน

  1. การยืนยันตัวตนผู้ป่วย โดย ใช้ระบบ AI face recognition เป็นการตรวจเช็คใบหน้าผู้ป่วย กับ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต โดยมีมาตรฐานการยืนยันตัวตนระดับ IAL 2.3
  2. การแนะนำคลินิกตรวจ ได้มีการนำเทคโนโลยี AI วิเคราะห์อาการป่วย ที่พัฒนาโดย Agnos เข้ามาช่วยซักประวัติผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อแนะนำแผนกตรวจที่เหมาะสมกับอาการป่วยในแต่ละบุคคล ลดความผิดพลาดในการส่งต่อแผนก
  3. การตรวจสอบสิทธิประกันอัตโนมัติ โดย ใช้ การเชื่อมต่อ API หรือ การใช้ Robotic process automation (RPA) เพื่อตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ ลดระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล ทำให้ผู้ป่วยทราบสิทธิการเบิกประกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  4. ระบบ E-consent สำหรับเก็บการยินยอม PDPA ของผู้ป่วยผ่านระบบ OTP ทาง SMS หรือ Email ลดการใช้กระดาษที่ไม่จำเป็น
  5. ระบบ E-visit slip ใบนำทางผู้ป่วย ที่สามารถติดตามสถานะการให้บริการได้ ผ่าน ระบบ LINE หรือ แอปพลิเคชันของโรงพยาบาล

ระบบ Smart registration มีเป้าหมาย ลดการรอคอยของผู้ป่วย ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลดการใช้งานกระดาษโดยไม่จำเป็น แปลงข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบ Digital ลดความผิดพลาด

ในการกรอกข้อมูล โดยระบบมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ สามารถ ให้การบริการและดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ระบบสามารถลดขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ป่วยได้ สูงถึง 45%


การได้ร่วมมือกันนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบ Smart Registration ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่ Agnos health และ โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกันยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น และ มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น นอกจาก เทคโนโลยีด้าน Smart registration แล้วยังมีเทคโนโลยีที่ Agnos health พัฒนาร่วมกันโรงพยาบาลอีกหลายแห่งเพื่อยกระดับการให้บริการสุขภาพของประเทศ

#Agnos #Bangkokhospital #YourAIHealthAssistant #SmartRegistration


วิดีโอตัวอย่างบริการ Smart Registrationวิดีโอตัวอย่างการใช้งาน Kiosk อย่างละเอียด
https://youtu.be/HhPiKMdd0Qg?si=-ZipX6YFUsgxSsXY

สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่ Agnos business contact form (clickup.com)

Email: agnoshealth.sales@gmail.com

Tel: 098-851-7952

เขียนโดย

Agnos Team

Agnos Team

แชร์

บทความนี้มีประโยช์นสำหรับคุณหรือไม่ ?

บทความที่เกี่ยวข้อง

PruksaAIสิทธิบัตรทอง

Agnos health ผู้ชนะ โครงการ Accelerate Impact with Pruksa จับมือกับ สำนักการแพทย์ กทม. ให้บริการคัดกรองโรคด้วย AI ผ่าน LINE OA โรงพยาบาลรัฐ

โรงพยาบาลรัฐคัดกรองอาการป่วยสิทธิบัตรทอง

Agnos ร่วมมือกับสำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ ใช้ AI บน Line OA โรงพยาบาลรัฐ คัดกรองอาการป่วยและรับยาฟรี!

AIตรวจสุขภาพสมองAgnos

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ เรียนเชิญ CEO Agnos health ร่วมการพบปะสรุปโครงการ กับทีมผู้บริหารและทีมพยาบาล

AgnosBKK

Agnos Health ได้นำเสนอ “นโยบายระบบการแพทย์ในยุค 4.0” ในการประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร