Agnos health ผู้ชนะ โครงการ Accelerate Impact with Pruksa จับมือกับ สำนักการแพทย์ กทม. ให้บริการคัดกรองโรคด้วย AI ผ่าน LINE OA โรงพยาบาลรัฐ

PruksaAIสิทธิบัตรทอง

แก้ไขล่าสุด: 8 มีนาคม 2567

เขียนโดย

Agnos Team

Agnos Team

แชร์

Agnos Health (แอ็กนอสเฮลท์) สตาร์ทอัป เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทางการแพทย์ หนึ่งใน 4 ทีมจากโครงการ Accelerate Impact with Pruksa ที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ Agnos ที่ต้องการยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทย ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI โดย บริษัท ได้รับทุนสนับสนุนจาก พฤกษา โฮลดิ้ง ในการขยายผล อีกทั้งได้รับการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ตอบโจทย์สังคมมากยิ่งขึ้น

Agnos Health ร่วมมือกับ สำนักการแพทย์ กทม. ให้บริการคัดกรองโรคด้วย AI เพื่อลดความแออัดให้โรงพยาบาล โดยคนไข้สิทธิบัตรทอง ที่มีการการเจ็บป่วยเล็กน้อย สามารถรับยาได้ฟรี ที่ร้านขายยาที่ร่วมโครงการ


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถใช้งานฟรี ผ่าน LINE OA ของ Agnos ได้ที่ https://bit.ly/49YoUaH


ระบบ AI ของ Agnos ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายๆ โดยผ่านการทดสอบมามากกว่า 1 แสนครั้ง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 26 สาขาวิชา มีความแม่นยำสูง และมีการใช้งานจริงไปแล้วมากกว่า 2 แสนครั้ง โดย AI จะทำการคัดกรองอาการป่วยออกมาเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  1. สีเขียว หากผลวิเคราะห์ออกมาเป็นสีเขียว เป็นอาการที่สามารถรับยาที่ร้านยาได้เพื่อดูแลเบื้องต้นได้

สิทธิพิเศษ ผู้ที่มีสิทธิบัตรทองหรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตรวจสอบสิทธิ ด้วยตนเองได้ที่ https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml ) สามารถรับยาฟรี! ที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมในโครงการ (ตรวจสอบได้ผ่านระบบ Agnos)

2. สีเหลือง อาการรุนแรงปานกลาง สามารถรับยาบรรเทาอาการเบื้องต้นที่ร้านยาใกล้บ้าน หรือทำนัดหมายแพทย์ผ่านทาง agnos  หากใช้งานบน Line โรงพยาบาลก็สามารถติดต่อนัดหมายแพทย์ต่อกับทางเจ้าหน้าที่บน Line OA ของโรงพยาบาลได้เลย

3. สีแดง หากอาการรุนแรงมากควรรีบไปโรงพยาบาลทันที ตามคำแนะนำของเรา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถใช้งานฟรี ผ่าน LINE OA ของ Agnos ได้ที่ https://bit.ly/49YoUaH


ขั้นตอนการใช้บริการ

1.เพิ่มเพื่อนใน Line Official ของ Agnos หรือโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้บริการ 
- Agnos https://bit.ly/49YoUaH   (LINE ID: @agnos)
- โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  (LINE ID: @1rpp)
- โรงพยาบาลกลาง (LINE ID: @klang)
- โรงพยาบาลสิรินธร  (LINE ID: @1srt)
2.เลือกเมนู เช็กอาการป่วยและนัดหมายแพทย์
3.เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลส่วนตัว
4.ตอบคำถาม AI และดูผลวิเคราะห์ที่หน้าแชท Line
5.ได้รับรหัส เพื่อไปรับยาฟรี สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง ผ่านช่องทาง Line
โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในอีกหลายโครงการ ที่ Agnos health พัฒนา ร่วมกับ โรงพยาบาลรัฐเพื่อนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการยกระดับบริการด้านสุขภาพให้กับคนไทย และในอนาคตยังมีโอกาสที่จะขยาย ไปยังโรงพยาบาลแห่งอื่นต่อไป เพื่อขยายการเข้าถึงอีกบริการในวงกว้างขึ้น

วิดีโอตัวอย่างการใช้งานบริการ


โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Accelerate Impact with Pruksaสอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่ Agnos business contact form (clickup.com)

Email: agnoshealth.sales@gmail.com

Tel: 098-851-7952

เขียนโดย

Agnos Team

Agnos Team

แชร์

บทความนี้มีประโยช์นสำหรับคุณหรือไม่ ?

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bangkok hospitalSmart RegistrationAgnosYourAIHealthAssistant

Smart Registration นวัตกรรมใหม่ จาก Agnos health และ โรงพยาบาลกรุงเทพ ใช้ AI ลงทะเบียนผู้ป่วย

โรงพยาบาลรัฐคัดกรองอาการป่วยสิทธิบัตรทอง

Agnos ร่วมมือกับสำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ ใช้ AI บน Line OA โรงพยาบาลรัฐ คัดกรองอาการป่วยและรับยาฟรี!

AIตรวจสุขภาพสมองAgnos

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ เรียนเชิญ CEO Agnos health ร่วมการพบปะสรุปโครงการ กับทีมผู้บริหารและทีมพยาบาล

AgnosBKK

Agnos Health ได้นำเสนอ “นโยบายระบบการแพทย์ในยุค 4.0” ในการประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร